Dodatek k popisům revírů Českého rybářského Svazu pro rok 2019

29.11.2018 12:42

Dodateky k popisům revírů Českého rybářského Svazu,z.s., pro rok 2019 :

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru § 11 vyhlášky č.197/2004 Sb.

    Doplnit okouna říčního (Perca fluviatilis) a nejmenší lovnou míru 15 cm.
    (Na revírech ČRS Územního svazu města Prahy je nejmenší lovná míra okouna říčního stanovena na 20 cm).


III . Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru § 12 vyhlášky č.197/2004 Sb.
     (2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
     a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
     b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

 

Dodatek k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS § 13 odstavec 9 zákona č.99/2004 Sb.

II . Osoba provádějící lov je povinna

    a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,
    g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I. a II.povolenky organizaci, která ji vydala.

III . Lov na mimopstruhových rybářských revírech
    Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.
    Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
    - je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské
      šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. 
  

    Při lovu na „Tenkaru“ (lov na třepačku) je možné použít pouze prut,návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské     šňůry);
   - každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
   - je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.

(Na revírech ČRS Územního svazu města Prahy platí v tomto bodě III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech PŘI LOVU NA UMĚLOU MUŠKU A MUŠKAŘENÍM pouze následující omezení: Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v období od 1.1.do 15.6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.

Výjimku tvoří Lahovická nádrž – revír 401 018 Vltava 6, podrevír 2, na kterém je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně povolen lov přívlačí).

VII . Chování při lovu
Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

VIII . Zacházení s ulovenými rybami
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).