Sportovní a kulturní akce 2022

DATUM AKCE
19. března 2022 Rybářská taneční zábava v Miltifukční centrum Štěchovice
6. - 13. srpna 2022 XII. Letní tábor mladých rybářů - Častoboř
10. září 2022 XIV. Ročník memoriálu V.Hladíka - Královský rybník
10. září 2022 Rybářské závody mladých rybářů - královský rybník
listopad 2022 zájezd na divadelní představení
11. prosince 2022 Mikulášská schůzka mladých rybářů