Mimopstruhové revíry v okolí naší organizace :

revír č. 401020 Vltava 8 - Údolní nádrž Vrané nad Vltavou

GPS Z: 49°56'17.879"N, 14°22'29.05"E, K: 49°51'40.536"N, 14°23'49.092"E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Vrané nad Vltavou až k ochrannému přístavu ve Šlemíně (1 km od mostu ve Štěcho-vicích po proudu řeky – vyznačeno tabulemi). Součástí revíru je úsek Sázavy (GPS Z: 49°53'11.997"N, 14°23'37.704"E,   K: 49°52'32.704"N, 14°25'9.385"E) od soutoku s Vltavou v Davli po dolní špičku ostrova v Pikovicích (vyznačeno tabulemi) a úsek Bojovského potoka (GPS Z: 49°54'36.532"N, 14°23'14.634"E, K: 49°54'32.672"N, 14°23'13.379"E) od soutoku s Vltavou až k silničnímu mostu Praha – Štěchovice (cca 200 m proti proudu potoka). Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen.

V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.   Lov mníka jednovousého povolen.

Potok Bojovský a Záhořanský jsou samostatnými revíry.
 

revír č. 401033 Vltava 8A

GPS Z: 49°51'40.487"N, 14°23'49.118"E, K: 49°50'47.547"N, 14°25'18.231"E

Přítok Labe. Od ochranného přístavu ve Šlemíně (1 km od mostu ve Štěchovicích po proudu řeky – vyznačeno tabulemi) až k hrázi ÚN Štěchovice a na Kocábě od ústí do Vltavy až k silničnímu mostu Štěchovice – Štěchovická elektrárna. Zákaz lovu ryb z opěrné zdi plavební komory pod tělesem hráze ÚN Štěchovice. Kocába je samostatným revírem. Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. Lov mníka jednovousého povolen.

Na tomto revíru opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.

revír č. 401021 Vltava 9 - Údolní nádrž Štěchovice

GPS Z: 49°50'46.92"N, 14°25'19.09"E, K: 49°49'24.597"N, 14°26'5.616"E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Štěchovice až k tělesu hráze ÚN Slapy. Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku se smí chytat od 16. 6. do 31. 12. Na revíru platí doby hájení podle Rybářského řádu pouze u pstruha obecného a hlavatky obecné. U všech ostatních druhově hájených ryb doby hájení dle Rybářského řádu neplatí, platí však zákaz přivlastňování těchto ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky (Rozhodnutí MZe č. j.: 23.273/2004 -16.230 ze dne 11. 6. 2004). Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky Třeblová a Krňanský (Kružský), které jsou chovné – lov ryb zakázán.

revír č. 401022 Vltava 10-14 - Údolní nádrž Slapy

GPS Z: 49°49'25.618"N, 14°26'2.476"E, K: 49°38'0.445"N, 14°14'50.707"E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.  Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.

Upozornění: Na základě rozhodnutí MZe, č. j.: 28602/2017-MZE-16232 ze dne 9. 6. 2017 je v celém revíru povolen lov:

  1. V období od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.
  2. V období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hodin a od 00:00 hod. do 06:00 hodin. Lov ryb v této době (v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným rozhodnutím MZE z důvodu ochrany úhoře) je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna:

  1. Při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu

(od 16. 6. do 31. 8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin a v období od 1. 9. do 30. 9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hodin a od 00:00 do 06:00 hodin) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

  1. V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
  2. Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti).

revír č. 401009 Sázava 1

GPS Z: 49°52'32.77"N, 14°25'9.485"E, K: 49°51'12.602"N, 14°32'56.045"E

Přítok Vltavy. Od dolní špičky ostrova v Pikovicích (vyznačeno tabulemi) až k jezu elektrárny v Krhanicích. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Součástí revíru jsou potoky Chotouňský, Břežanský, Palečnický, Vlčín a Skalský, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Na hlavním toku je míra štiky stanovena na 50 cm a parma obecná je celoročně hájena.

K revíru patří:

1. rybník Turyň II                    v k.ú. Pohoří                           0,3 ha (GPS 49°52'54.585"N, 14°30'45.035"E)

Lov přívlačí je na tomto rybníku zakázán.

revír č.401006 Kocába 1A

Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:

1. Hořčička                        v k. ú.   Dlouhá Lhota                    1,6 ha (GPS 49°43'11.862"N, 14°6'38.697"E)

2. Nádrž v Libčicích                        Libčice                            0,5 ha (GPS 49°45'11.264"N, 14°18'33.156"E)

4. Nádrž Pleš                                 Nová Ves pod Pleší          0,5 ha (GPS 49°49'52.144"N, 14°17'17.938"E)

5. Rybník Nebeský                         Mokrá Vrata                    1,0 ha (GPS 49°47'33.566"N, 14°15'40.933"E)

7. Rybník Sudovice                         Sudovice                         1,0 ha (GPS 49°47'5.021"N, 14°18'33.901"E)

8. Koupelna                                   Nový Knín                        0,2 ha (GPS 49°47'39.503"N, 14°17'29.086"E)

 

Pstruhové revíry v okolí naší organizace :

revír č.403002 Kocába 1

GPS Z: 49°51'7.183"N, 14°24'23.311"E, K: 49°46'29.516"N, 14°12'24.682"E

Přítok Vltavy. Od mostu silnice Štěchovice – Štěchovická elektrárna před ústím do Vltavy ve Štěchovicích až k soutoku Kocáby s Kotenčickým potokem. K revíru patří úsek Kotenčického potoka od vtoku do Kocáby až k hrázi rybníka Strž pod obcí Stará Huť. V úseku od mostu silnice Štěchovice – Štěchovická elektrárna před ústím do Vltavy ve Štěchovicích až k jezu „Hořejšák“ v obci Štěchovice (cca 1000 m proti proudu Kocáby, GPS 49°50'53.062"N, 14°24'10.038"E) je v období od 1. 9. do 30. 11. lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

revír č.403003 Kocába 2

GPS Z: 49°46'1.993"N, 14°13'41.544"E, K: 49°42'25.513"N, 14°8'46.217"E

Přítok Vltavy. Od soutoku Kocáby s potokem Kotenčickým až k pramenům. Kocába od silničního přejezdu Ostrov – Višňová pod obcí Višňová až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

revír č.403007 Svinařský potok

GPS Z: 49°55'10.979"N, 14°12'53.297"E, K: 49°53'14.639"N, 14°8'56.958"E

Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy u železničního mostu Libřice až k pramenům. Celý revír a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

revír č.403006 Radotínský potok

GPS Z: 49°59'52.986"N, 14°15'58.555"E, K: 49°58'54.68"N, 14°21'48.203"E

Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Radotíně až k pramenům.

Radotínský potok od můstku silničního přejezdu Chýnice – Ořech až k pramenům, náhon u bývalého mlýna pod obcí Chýnice a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.