Z historie naší organizace

  

   Bydlet u vody, navíc u Vltavy, kterou proslavil světu známý hudební skladatel Bedřich Smetana a ještě mít vlastní rybářskou organizaci to byl sen mnoha občanů Štěchovic a okolí. Navíc atraktivní lokalita soutoku  Vltavy, Kocáby a Sázavy položila základ zájmové činnosti sportovního rybářství. Psal se rok 1987 a nadšenci z řad místních občanů začali realizovat svůj sen.

   Za souhlasu tehdejšího Místního národního výboru a předsedy p.Vojtka, Národní fronty a jejího předsedy p.Dubiny se po několika sezeních konala 17.12.1987 přípravná schůze. Zde byl dán návrh na konání ustavující členské schůze. Ustavující členská schůze se konala 13.února 1988 za účasti 57 členů. Byl zvolen první výbor místní organizace. Výbor tvořili p.Ludvík Toušek – předseda, Miroslav Rožníček – místopředseda, Lubomír Marko – účetní, Vladimír Marko – pokladník, Josef Hanzlík – hospodář, Josef Šetina – jednatel a pánové Pavel Zrno, Václav Šafařík, Roman Marinčák, Jiří Holešta a Zdeněk Nergl jako členové.

   Ve spolupráci s místní organizací ČRS ve Zbraslavi, odkud dohodou zakládající členové přestoupili a Městským výborem ČRS Praha zvládal výbor počáteční organizační problémy a postupně vytvářel životaschopnou organizaci, která jak všichni doufali bude přínosem pro obec Štěchovice a její okolí především na úseku sportovního rybaření, čistoty vod a životního prostředí.

   První místnost pro výborové schůze a vyávání povolenek byla v Parolodi. Byla to místnost malá, vlhká, ale členové výboru byli rádi, že se mají kde scházet.V průběhu roku 1988 převzal výbor evidenční karty ze Zbraslavi a přijímal nové členy. Přihlašovali se dospělí, děti a mládež. Vstupovali sem zájemci o členství z přilehlých obcí malá Lečice, Pikovice, Třebenice, Hradištko, Davle, Hvozdy, Měchenice, Krňany, Buš, Slapy, Čím, Velká Hraštice ale i z velké Prahy a okolí.

   Na konci roku 1988 měla organizace 126 dospělých členů, 13 dorostenců a 48 žáků. Celkem tedy 187 členů.

Jelikož zájem o tuto organizaci stále stoupal, klubovna v objektu pana Soukupa již nevyhovovala, navíc organizace dostala v roce 1994 výpověď z budovy Parolodi od p.Soukupa a proto se hledaly prostory nové. Obecní úřad poskytl rybářům dvě místnosti v domku čp. 55, který byl sice výhledově určen k demolici, ale pro činnost na jistou dobu vyhovoval.

   V roce 2002 si organizace obstarala dvě buňky, v nichž byla zřízena nová klubovna nákladem 60 tisíc korun. Těsně před otevřením a uvedením do provozu postihla obec Štěchovice v září 2002 povodeň. Voda vybudovanou klubovnu totálně smetla. Výbor MO ČRS se rozhodl znovu zaopatřit nové prostory, což se podařilo zakoupením mobilní buňky za 40.000,- Kč o velikosti 12m2. Ve spolupráci s OÚ bylo zajištěno místo pro umístnění buňky u fotbalového hřiště. Oddíl kopané se rybářům snažil pomoci v začátcích budování nové klubovny a jejího okolí. Od února 2003 se pak v této klubovně na hřišti vydávaly povolenky a jednání výboru organizace. To už jsme měli více než 600 členů a tato buňka byla pro naše potřeby již malá, rozhodli jsme se zakoupit další mobilní buňku a umístit ji vedle stávající. Fotbalový klub neměl námitek, naopak ochotně souhlasil. Ale ouvej ! Ke konci roku 2004 nám bylo neoficielně sděleno, že musíme tento prostor opustit, neboť se zde má vybudovat velký sportovní areál.

   Hledali jsme východisko. Jednali jsme o této situaci i na výroční členské schůzi v roce 2005. Z řad členů vyšlo několik nápadů a nabídek. Nakonec jsme zvolili nabídku tehdejší starostky Štěchovic pí. Vlkové, kdy nám obec zapůjčila provizorní čtyřbuňkovou jídelnu. Byla podepsána smlouva o výpůjčce, ve které bylo bohužel uvedeno, že vypůjčitel je povinen umístit pronajatý majetek na pevné ploše tak, aby bylo možné jej kdykoliv odstranit. Tím se naše představa, že si postavíme buňky, uděláme sociální zařízení, zavedeme vodu, kanalizaci a elektrický proud rozplynula. Tím by totiž vznikla stavba a my museli požádat o stavební povolení.

   Rozhodli jsme se pro variantu plně funkčního objektu. Koupili jsme pozemek 59m2 od Římskokatolické farnosti Štěchovice pro chodník u budovy, od Vltavanů pozemek pod buňky, získali jsme stavební povolení a udělali všechny potřebné stavební úpravy. Od roku 2006 jsme již plně fungovali v novém objektu.

   Červen 2013 a další záplavy. Opět jsme o veškeré vybavení včetně objektu přišli. Po dlouhém vyjednávání jak výboru, tak všech zůčastněných stran jsme od Městyse Štěchovice odkoupily torzo pronajatých buněk a na vlastním pozemku postavili klubovnu novou se vším co pro naši činnost potřebujeme.

   Místní organizace se zabývá nejen sportovní činností - rybářským kroužkem, závody pro děti a dospělé, letní dětské rybářské tábory ale i činností společenskou - pořádání zábav a zájezdů a v neposlední řadě i ochranou životního prostředí.

   Že se MO ČRS v činnosti daří, o tom svědčí spokojenost rybářů a stálé rozšiřování počtu členů o dospělé, mládež a děti, a to nejen ze Štěchovic, ale i ze širokého okolí, včetně Prahy.

 

Výbor naší organizace

12.března 2022 se konala  výroční členská schůze, která zvolila výbor naší organizace na následující čtyřleté funkční období.

Nový výbor bude pracovat v tomto složení :

p. Petr Dvořák            - předseda MO

p. Vladimír Bureš       - jednatel MO

p. Jaroslav Šilha        - místopředseda MO

p. Ing.Jan Hipmann   - rybářský hospodář MO

p. Zdeněk Novotný     - člen výboru MO

p. Antonín Dolejší      - člen výboru MO

p. Jan Rožníček         - člen výboru MO

 

Dozorčí komise bude pracovat v tomto složení :

p. Vratislav Žyrek      - předseda

p. Jan Mareš             - člen

p. Petr Dvořák           - člen