Dodatek k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů Územního svazu města Prahy pro rok 2019

29.11.2018 14:05

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ , z. s. Územní svaz města Prahy
 

Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů Územního svazu města Prahy s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

Doplnit nový bod 13)

Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v období od 1. 1. do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov
muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.

Výjimku tvoří Lahovická nádrž – revír 401 018 Vltava 6, podrevír 2, na kterém je povolen lov ryb pouze na umělou mušku, a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně povolen lov přívlačí.

 

1. DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

401 004 BOTIČ 1    33 km 5,6 ha

Součástí revíru jsou všechny přítoky, včetně potoků Košíkovského, Osnického, Dobřejovického (Chomutovického), Jesenického a Dobré vody, které jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

401 008 ROKYTKA 1    20 km 43 ha

1. Kyjský rybník v k. ú.Praha 9 – Kyje 17,0 ha

Zákaz přikrmování a vnadění.


401 012 ŠÁRECKÝ POTOK 1    18 km 16 ha
3. nádrž Jiviny v k. ú. Praha 6 – Ruzyně 9 ha

Označeno hraniční tabulí umístěnou na souřadnicích GPS 50°04‘44.5“N, 14°17‘43.6“E. Lov ryb je povolen pouze ze břehu – zákaz brodění a lovu z vody.

 

401 020 V LTAVA 8 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU      10 km 130 ha

Vypustit text: V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.

401 022 VLTAVA 10 – 14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY      50 km 1000 ha

Vypustit text: V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.

 

Nový revír:
401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV        8,3 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří: vodárenská nádrž Drásov v k. ú. Drásov u Příbramě,Višňová a Dubenec u Příbramě 8,3 ha  (GPS 49°41‘51.362“N, 14°6‘13.371“E)
Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek. Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže. Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty. Vjezd a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně louky pod hrází VD Drásov je zakázáno.

 

Nový revír:
401 208 KRÁLOVSKÝ RYBNÍK        1,6 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří: Královský rybník v k. ú. Nové Dvory u Dobříše 1,6 ha GPS 49°49‘10.586“N, 14°21‘37.26“E)
Amur bílý je celoročně hájen.

 

Nový revír:
401 205 RN KOTLÁŘKA            0,8 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří: RN Kotlářka v k. ú. Košíře 0,8 ha (GPS 50°4‘5.561“N, 14°21‘22.177“E)
Dravé ryby (štika, candát, sumec, bolen) jsou celoročně hájeny. Lov přívlačí a lov na živou či mrtvou rybku nebo její části je zakázán.

 

441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE        50 ha
Rada ČRS - doplnit popis revíru:
Lov ryb pod ledem – lov na dírkách
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 2443/ZPZ /2018-5, z 18. 7. 2018, byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1.12.2018 do 10.3.2019.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:
– lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,
– minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
– vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
– průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
– při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
– každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,
– osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice a    respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.

 

2. DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ


401 018 VLTAVA 6 (H)    8 km 122 ha
Odstranit celý popis revíru. Nově vložit tento popis revíru:

2. Lahovická nádrž v k. ú. Praha 5 – Lahovice 0,9 ha
Lov ryb na této nádrži je povolen pouze na umělou mušku za použití klasické muškařské techniky, tzn. nahazovanou výhradně pomocí muškařské šňůry. Úlovek lososovitých ryb je omezen na 2 ks denně, po ulovení a ponechání si povoleného množství končí na této nádrži denní lov. Vnadění je zakázáno. Míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. V případě ulovení dravé ryby (štika, sumec) se tato ryba zpět do revíru nevrací. Pokud je dravá ryba ulovena v době jejího druhového hájení, nebo nedosahuje nejmenší lovné míry, žádáme o její šetrné přenesení do přilehlého toku. Lov ryb je povolen pouze ze břehu (zákaz brodění a lovu z vody). Na této nádrži opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.