Informace k úlovkovému lístku v provedení formátu A4

02.01.2022 18:23

Vážené rybářky, vážení rybáři,

rádi bychom vás informovali, že v roce 2021 vznikl nový tiskopis povolenky k lovu ryb (úlovkového lístku) ve formátu A4. S tímto novým formátem se od roku 2022 setkat již rybáři v rámci dvou ÚS, a to ÚS města Prahy a Středočeského ÚS, které budou jako první povolenky k lovu ryb vydávat na tomto novém úlovkovém lístku. Dalších ÚS se tato změna prozatím netýká.

Do budoucna se bude postupně rozšiřovat jeho zavedení dále v ČRS, a to i s ohledem na připravovaný rybářský informační systém („RIS“) a následnou optimalizaci svazových procesů. Z pohledu agendy povolenek k lovu rybu, tedy od tisku, přes výdej povolenek k lovu ryb až po každoroční zpracovávání dat (úlovků, docházek a zápisů o kontrole rybářskou stráží) včetně následné možné digitalizace, dojde postupně k optimalizaci všech těchto procesů, které budou do budoucna přínosem a zjednodušením nejen pro samotné uživatele revírů, ale i pro rybáře.

Následující část uvádí hlavní změny a přínosy.

- A4 je nejčastěji používaným formátem umožňující snadný tisk, včetně potřebných údajů při vydávání povolenek k lovu ryb.

- Formát A4 je mnohem výhodnější pro celý životní cyklus dokumentu oproti stávajícímu netradičně velkému formuláři (56 x 10,5 cm). Dokumenty A4 lze následně snadno tisknout, skládat, skenovat, archivovat a s výhledem do budoucna i předávat v digitalizované podobě namísto stávajícího.

- Formát úlovkového lístku A4 je lehce složitelný (přeložení na 2x4 dílky). Dva potřebné ohyby papíru jsou naznačeny. Po přeložení tiskopisu povolenky k lovu ryb vznikne formát A6 rozměrově shodný s Rybářským řádem a soupisem revírů, při dalším přeložení nedochází k poškození samolepky povolenky (vzniklý ohyb vychází mimo samolepku).