Jednala XXXI. konference ČRS Územního svazu města Prahy

01.06.2017 15:39

V úterý 16.května 2017 se konala již 31. konference ČRS Územního svazu města Prahy. Bylo vyhodnoceno konání pražské rybářské organizace od minulé konference v roce 2016, byly schváleny změny pravidel výkonu rybářského práva na revírech Územního svazu města Prahy v platnosti od 1.ledna 2018 a v neposlední řadě byla přijata opatření vedoucí ke zlepšení činnosti nejen pražského územního svazu, ale i všech jeho místních organizací.

 

Nejdůležitejší změny pro rok 2018 :  

                            

* ceny pražských  územních povolenek  v roce 2018 zůstávají na úrovni roku 2017,

 

* bylo připomenuto rozhodnutí sněmu ČRS o navýšení členského příspěvku u kategorie dospělých ze 400,- Kč na 500,- Kč,

 

* pro roky 2017 až 2019 požádal ÚSMP o udělení výjimky z denní doby lovu pro revíry Labe 20, Sázava 5, Vltava 6 a Vltava 10-14,

 

* podařilo se výhodně získat do pronájmu 9 vodních ploch o rozloze 30 ha jak pro rybochov, tak pro sportovní účely,

 

* dochází ke změně v bližších podmínkách výkonu rybářského práva u MP revírů, kde v období od 1.1. do 15.6. včetně (tzn. v době zákazu lovu přívlačí a lovu na mrtvou či živou rybku nebo její část) :

- je zakázáno používat dvojháčky a trojháčky u všech povolených způsobech lovu,

- dále pak na revírech Vltava 8 a Vltava 10-14 je při lovu na umělou mušku a lovu muškařením povolen pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šnůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno použít jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky.

 

* dochází ke změně v bližších podmínkách výkonu rybářského práva u P revíru č.403012 Záhořanský potok 1 – tento revír i se všemi svými přítoky bude od 1.ledna 2018 chovný – lov ryb zakázán.

 

* ze strany Středočeského územního svazu byla s platností od 1.ledna 2018 vypovězena dohoda o společném rybolovu na územní povolenky na vybraných  revírech Středočeského územního svazu a Územního svazu města Prahy.

Pro naše rybáře to znamená, že přijdeme o 1 450 ha plochy s možností lovit na "územní povolenku - Územního svazu města Prahy". Jedná se o 17 revírů - Labe 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23A, 24A, 25, Vltava 1, 1A,  2, 15, Pšovka1.

Současně nebudou moci členové "Středočeského územního svazu" lovit na "středočeskou územní povolenku a povolenka č.90" na revírech Územního svazu města Prahy - Vltava 10-14 ú.n. Slapy, Vltava 3 a Labe 20.

 

Rybářský hospodář MO Štěchovice