Nová povolení na odstřel kormoránů na dolní Berounce a Sázavě

29.02.2016 16:36

Malý dárek dostali rybáři lovící na Berounce 2. Na základě žádosti ČRS vydal Městský úřad Černošice mysliveckému sdružení Diana Dobřichovice povolení dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, které bylo posledním krokem nezbytným k odstřelu kormoránů na Berounce 2. V praxi to znamená, že členové zdejšího mysliveckého sdružení mohou střílet kormorány na devítikilometrovém úseku Berounky od železničního mostu Černošice-Mokropsy až po ústí Svinařského potoka v Zadní Třebani.

Zároveň vydal Městský úřad Benešov povolení nezbytné k odstřelu kormoránů pro myslivecké sdružení Pokrok Lešany, které bude zajišťovat odstřel a plašení kormoránů na rybářském revíru Sázava 1 a Sázava 2 mezi mostem v Kamenném Přívozu a jezem v Podělusích, tedy na úseku dlouhém necelých 7 km.  

Krom stávajících, již platných výjimek, dojednává ČRS v současné chvíli odstřel kormoránů na území dalších cca. 60 mysliveckých honiteb, které se překrývají s kormoránem nejvíce ohroženými rybářskými revíry.  

Tímto chceme poděkovat ČMMJ za podporu, přejeme našim mysliveckým kolegům přesnou mušku a jsme připraveni poskytnout jim náležitou podporu.

Pavel Vrána