Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

22.04.2016 13:51

 Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení 

vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti 

(s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna)

 

- zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech 

- kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1.prosince do 31.prosince

- hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1.ledna do 15.června

    Tyto změny určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá. Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.