Pracovní příspěvky členů Českého rybářského svazu

28.12.2014 10:01

Pracovní příspěvek členů Českého rybářského svazu.

Každý člen má roční pracovní příspěvek 10 hodin (Stanovy ČRS §3 odst.4 písm.c ).

 

Od toho příspěvku jsou osvobozeni :

děti  -  od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou 15 let věku,

mládež  -  od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku, do konce roku, v němž dosáhne 18 let věku,

ženy  -

muži  -  v plném invalidním důchodu, pokud předloží platné lékařské potvrzení nebo platný průkaz ZTP/P,

muži  -  ve starobním důchodu, pokud předloží platné potvrzení, dokládající tuto skutečnost.

 

U dlouhodobě nemocných rozhoduje jednotlivě u každého případu výbor MO na základě předložené lékařské zprávy. 

Od přímé účasti při pracích může být upuštěno s tím, že člen uhradí předpokládanou hodnotu prací, které nevykonal v penězích následovně :

Za základní pracovní příspěvek tj. 10 hodin ……………………… 500,- Kč