Rybářské lístky s 30denní platností bez nutnosti skládat zkoušky

29.02.2016 16:43

Jak je to s krátkodobými rybářskými lístky …. aneb co bylo v televizi špatně nebo nebylo vůbec

V hlavním zpravodajském pořadu Události na ČT1 proběhla v úterý 23.2.2016 informace o zavedení měsíčního rybářského lístku. Zpráva ale nebyla přesná, takže je třeba uvést některé informace na pravou míru a hlavně doplnit  to, co v televizi nezaznělo.

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1704291-rybareni-v-cesku-ceka-velka-zmena-listek-bez-zkousek-na-30-dni

Předně: už v úvodním titulku „Na ryby i s měsíční povolenkou“ i v komentáři moderátorky byla chyba - nejedná se o měsíční povolenku, ani žádné povolení, ale o krátkodobý rybářský lístek s platností na 30 dnů bez podmínky prokázání kvalifikačních předpokladů. Tolik základní upřesnění.

S kvalifikací nebo bez ní

A nyní podrobněji pro toho, kdo chce znát detaily:  Český rybářský svaz se dlouhodobě snaží o co nejlepší dostupnost rybářských lístků pro všechny zájemce o tento doklad, který sám o sobě neumožňuje lov ryb, je pouze nezbytnou podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu. Jinak řečeno – povolenku na rybářský revír je možné prodat pouze tomu, kdo se prokáže platným rybářským lístkem. Pro úplnost je třeba dodat, že s výdejem rybářského lístku, ani s takto získanými financemi nemá ČRS nic společného – rybářské lístky vydávají obce a peníze, které rybáři za rybářský lístek zaplatí, jsou příjmem obce.

Do roku 2004 také nebyla pro výdej rybářského lístku požadována žádná kvalifikace – rybářský lístek dostal každý, kdo o něj požádal. S novým zákonem o rybářství byla však pro zájemce o první rybářský lístek zavedena povinnost prokázat kvalifikační předpoklady, lidově řečeno „udělat zkoušky“ (mimochodem - školení  netrvá měsíc, jak také v ČT zaznělo). Ministerstvo zemědělství pověřilo prováděním školení zájemců o první rybářský lístek a ověřováním jejich znalostí několik subjektů, mezi nimi i Český rybářský svaz. Zákonná povinnost prokazování kvalifikace však přinesla některé problémy, jejichž praktickým výsledkem byla nemožnost získat rybářský lístek v případě cizinců – rybářů při krátkodobém pobytu v ČR. Zmíněné pověření MZe ČR totiž stanovilo podmínku, že školení zájemců o první rybářský lístek je třeba nahlásit 10 pracovních  dnů předem Ministerstvu zemědělství. To znamenalo, že než vůbec dostal zájemce o rybářský lístek z jiné země šanci absolvovat školení a složit test z rybářských znalostí, měl po dovolené a byl doma. Aniž si mohl v ČR zachytat ryby. Opět pro úplnost – cizinec má i druhou možnost získat český rybářský lístek,  pokud se prokáže rybářským lístkem nebo jinou rybářskou licencí ze své země. Zde však nastal jiný problém. Např.  rybáři z Německa by museli mít pro uznání platnosti německého rybářského lístku tzn. apostilu (ověřovací doložka, která umožní použít v ČR listinu vydanou v zahraničí). Mezi Německem a Českou republikou totiž neplatí úmluva o uznávání  veřejných listin, což běžný rybář vůbec netuší.

Řešení přinesla novela vyhlášky

Český rybářský svaz se proto několik let snažil o nápravu tohoto stavu s cílem vrátit se k praxi před rokem 2004, tzn. nevyžadovat u zájemců o první rybářský lístek prokázání kvalifikačních předpokladů a ponechat rozhodnutí o tom, zda je zájemce o lov ryb dostatečně znalý výhradně na uživateli rybářského  revíru před výdejem povolenky. Tento požadavek však nebyl Ministerstvem zemědělství akceptován a nakonec byl v rámci úpravy vyhlášky, kterou se provádí zákon o rybářství přijat návrh zavést k dosavadnímu ročnímu, tříletému a desetiletému rybářskému lístku ještě krátkodobý 30denní rybářský lístek, u něhož by nebylo požadováno prokázání kvalifikačních předpokladů. Ten by umožnil zejména cizincům krátkodobý rybolov v ČR. Samozřejmou podmínkou lovu je povolenka k rybolovu a dodržování rybářského řádu.

Jak je to v jiných zemích

Nic až tak převratného se zavedením 30denního RL nestane. A  pokud si bude chtít držitel krátkodobého rybářského lístku pořídit dlouhodobý, musí už složit zkoušky a získat potřebné osvědčení.

Podobné krátkodobé rybářské lístky bez nutnosti skládat zkoušky znají i jiné země (z nejbližších např. Rakousko či Sasko). Nejedná se tedy o žádnou výjimku, ale spíše snahu vyjít vstříc rybářským kolegům ze zahraniční, kteří mají za stávajících podmínek velké problémy se získáváním rybářských lístků v ČR.

Zbývá poslední informace – od kdy bude krátkodobý rybářský lístek k dispozici. Bude to s nabytím účinnosti změny vyhlášky č.197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, konkrétní termín zatím není známý. Současně totiž musí dojít ke změně zákona o správních poplatcích, protože jinak by sice 30denní rybářský lístek existoval, ale bez výše poplatku za jeho vydání.

Jan Štípek