Termíny pořádání zkoušek pro první rybářský lístek rok 2021

09.02.2021 12:11

Termíny pro rok 2021:

17. února, 15. března, 12.dubna, 10. května, 7. června, 13. září, 11. října, 8. listopadu, 6. prosince

čas : 15:0 - 17:00 , přihlášky na :  e-mail: info@rybaristechovice.cz nebo tf.: 734 815 747

 

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 2. 2021 a v souladu s příslušnou legislativou* mohou pobočné spolky ČRS (místní organizace a územní svazy) organizovat ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku (zkouška na první rybářský lístek).

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru a z toho důvodu je nutné zajistit tyto klíčové body:

  1. Zakazuje se v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.
  2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).
  3. Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
  4. Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.
  5. Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

V případě konání zkoušek prezenční formou důrazně doporučujeme:

  1. Omezit množství osob na nezbytně nutný počet s ohledem na podmínky pro vykonání zkoušky.
  2. V průběhu zkoušky zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření (doporučujeme v průběhu zkoušky používání respirátorů třídy FFP2 a KN95).

Děkujeme všem funkcionářům a členům za důsledné dodržování pravidel!