Změna bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2017

01.12.2016 13:33

Dodatek pro rok 2017 k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k popisům revírů pro rok 2016 a 2017

 

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

g) kapr obecný  -  40 cm

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

g) kapr obecný  -  40 cm

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

Vypustit text:

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

 

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

a) bolen dravý

c) okoun říční

d) sumec velký

e) štika obecná

 

hospodář MO Štěchovice