Změny bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2016 - 2017 na revírech Územního svazu města Prahy

01.01.2016 09:26

Kolegové rybáři a rybářky,

chtěl bych Vás krátce seznámit s některými podstatnými změnami pro rok 2016 - 2017. Podrobnější informace najdete v popisech revírů na uvedené období.

A/   Na všech podrevírech došlo ke zrušení zákazu lovu ryb přívlačí. Částečné omezení je pouze u podrevíru Fabrák a Rybník Libocký.

B/   Na vybraných rybářských revírů – označených symbolem (H) za názvem revíru – jsou na hlavním toku v období od 16. 3. (včetně) do 31.5. (včetně) hájeni PERLÍN OSTROBŘICHÝ, JELEC PROUDNÍK, CEJN VELKÝ a PLOTICE OBECNÁ.

401 001  BEROUNKA 1 (H), 401 002  BEROUNKA 2 (H), 401 029  LABE 20 (H), 401 009  SÁZAVA 1 (H), 401 010  SÁZAVA 4 (H), 401 011  SÁZAVA 5 (H), 401 025  SÁZAVA 11 (H), 401 026  SÁZAVA 12 (H), 401 015  VLTAVA 3 (H), 401 016  VLTAVA 4 (H), 401 017  VLTAVA 5 (H), 401 018  VLTAVA 6 (H), 401 030  VLTAVA 7 (H)                         

C/ Držitelé územních mimopstruhových povolenek ČRS, Územního svazu města Prahy, jsou oprávněni    lovit ryby na :

    a - všech mimopstruhových revírech ČRS, Územního svazu města Prahy

    b - revírech Rady Českého rybářského svazu:    421 503 Trnava – údolní nádrž Trnávka,

                                                                               441 501 Veslařský kanál Račice,

                                                                               481 501 Vltava 16–19 údolní nádrž Orlík,

                                                                               481 999 Rybník Dolejší

   c - revírech Středočeského územního svazu:      411 046 Labe 14,

                                                                               411 167 Labe 14A,

                                                                               411 047 Labe 15,

                                                                               411 048 Labe 16,

                                                                               411 049 Labe 17,

                                                                               411 050 Labe 18,

                                                                               411 051 Labe 19,

                                                                               411 053 Labe 21,

                                                                               411 054 Labe 22,

                                                                               411 055 Labe 23A,

                                                                               411 056 Labe 24A,

                                                                               411 057 Labe 25,

                                                                               411 093 Vltava 1,

                                                                               411 168 Vltava 1A,

                                                                               411 094 Vltava 2,

                                                                               411 503 Vltava 15 – údolní nádrž Kamýk.

D/ Držitelé územních pstruhových povolenek ČRS, Územního svazu města Prahy, jsou oprávněni lovit ryby na :

    a - všech pstruhových revírech ČRS, Územního svazu města Prahy

    b - mimopstruhových revírech Územního svazu města Prahy:  401 016  VLTAVA 4 (H),                                                                                                       401 018  VLTAVA 6 (H),                                                                                                       401 030  VLTAVA 7 (H),                                                                                                       401 033  VLTAVA 8A (H),

    c - revíru Rady Českého rybářského svazu:    473 502 Morava 24

    d - revíru Středočeského územního svazu:     413 022 Pšovka 1

 

    S pozdravem Petrův zdar

    Rybářský hospodář MO Štěchovice