Změny na revírech ČRS ÚS města Prahy

30.09.2014 15:55

S platností od 1. 10. 2014 je v rámci ČRS ÚS města Prahy rozšířena nabídka lovu ryb o následující vodní plochy:

1)    3. 401 006 Kocába 1A - Rybník Splavěcí   k.ú. Ouběnice              0,9 ha 

       6. 401 006 Kocába 1A - Rybník Na Drahách  k.ú. Ouběnice          0,2 ha

2)        401 203 Rybník Cukrovarský     k.ú. Vinoř                             0,7 ha

3)        401 202 Rybník V Rohožníku    k.ú. Dubeč                           4,45 ha

4)        401 018  Vltava 6, Kunratický potok od napouštěcího zařízení rybníka Labuť v Praze 4-Krči až k hrázi  

                        rybníka Dolnomlýnský. Kunratický potok od ústí do Vltavy až k napouštěcímu zařízení rybníka Labuť

                        a od hráze rybníka Dolnomlýnský až k pramenům je chovný – lov ryb zakázán.

                        Nádrže na povodí s výjimkou rybníka Labuť nejsou součástí revíru.

 

Poznámka:  a/ Rybníky uvedené pod bodem 1 a 2 budou zarybněny v měsíci říjnu 2014.

                  b/ Rybník V Rohožníku bude zarybněn po dokončení rekonstrukce.

 


 

Vzhledem k plánovaným výlovům z důvodu rekonstrukce bude na následujících plochách zakázán lov ryb:

1)   2.  401 007  Mratínský potok 1 - Zámecký rybník  k.ú. Čakovice - lov ryb zakázán od 1. 10. 2014 do odvolání

2)   9.  401 008 Rokytka 1 - Nádrž Slatina - lov ryb zakázán od 13. 10. 2014 do odvolání